Samenvattingskaart keuringseisen

  • Bij een absolute contra-indicatie mag beslist niet worden gedoken
  • Bij een relatieve contra-indicatie moeten vooraf de risico’s zorgvuldig worden gewogen door een (sportduiker)arts

Onderwerp

Astma

Relatieve contra-indicaties: Allergisch astma (dus geen uitlokking door inspanning/koude/angst/droge lucht).
Relatieve contra-indicaties: > 1 jaar stabiel.
Relatieve contra-indicaties: Volledig reversibele obstructie.
Relatieve contra-indicaties: Geen bronchiale hyperreactiviteit.

Absolute contra-indicatie: Bronchiale hyperreactiviteit.
Absolute contra-indicatie: Blijvende obstructie.
Absolute contra-indicatie: <1 jaar stabiel.

Cardiaal

Relatieve contra-indicaties: Hartinfarct >1 jaar oud, nu geen ischemie en goede LVF.
Relatieve contra-indicaties: Sommige pacemakers zijn getest onder druk andere niet.
Relatieve contra-indicaties: Hypertensie (stabiel) en geen orgaanschade.
Relatieve contra-indicatie: Atriumfibrilleren (vanwege orale anticoagulantia).

Absolute contra-indicatie: <1 jaar na infarct/Dotterprocedure.
Absolute contra indicatie: CABG (Coronary Artery Bypass Grafting).
Absolute contra-indicatie: Angina pectoris/aantoonbare ischemie.
Absolute contra-indicatie: >180/110 mmHg bloeddruk (stijgt nog onderwater).
Absolute contra-indicatie: Stabiele hypertensie met orgaanschade.
Absolute contra-indicatie: Hartfalen, verminderde LVF, EF <40%
Absolute contra-indicatie: congenitale hartafwijkingen met correctie op kinderleeftijd.
Absolute contra-indicatie: SVT als inspanning/koude het uitlokt of als er veel klachten bestaan.
Absolute contra-indicatie: WPW-syndroom (syndroom van Wolff-Parkinson-White).
Absolute contra-indicatie: Neiging tot syncope/duizeligheid.

COVID-19

Asymptomatische COVID-19; ten minste één (1) maand niet duiken

Symptomatische COVID-19; ten minste één (1) maand niet duiken

Ziekenhuisopname COVID-19; ten minste drie (3) maanden niet duiken

Diabetes Mellitus type 2

NIDDM: Non-Insuline-Dependent Diabetes Mellitus (Niet insulineafhankelijke diabetes mellitus)
Ouderdomssuiker

Relatieve contra-indicaties: Stabiel, geen neiging tot hypo, goed ziekte-inzicht, goed HbA1c, geen orgaanschade.

Absolute contra-indicatie: Beroepsduiker

Epilepsie

Relatieve contra-indicaties: Sinds 5 jaar aanvals- en medicatie vrij.
Relatieve contra-indicaties: > 3 maanden geleden een epilepsieaanval met een duidelijke en vermijdbare oorzaak.

Absolute contra-indicatie: < 3 maanden geleden een epilepsie aanval zonder een duidelijke en vermijdbare oorzaak.

KNO

Relatieve contra-indicaties: Tympanosclerose

Absolute contra-indicatie: <2 maanden na trommel vliesperforatie.

Medicatie

Relatieve contra-indicaties: B-blokkers, met goede conditie (200 watt), geen verdere comorbiditeit.
Relatieve contra-indicaties: Diuretica, met goede conditie (200 watt), geen verbod, wel verhoogd risico op dehydratie en 10% inspanningscapaciteit daling.
Relatieve contra-indicaties: ACE-remmer, indien geen prikkelhoest dan geen probleem.
Relatieve contra-indicaties: Ca2+-antagonisten, Verapamil en Diltiazem geven te veel remming op inspanningscapaciteit = verbod, andere middelen geen probleem.
Relatieve contra-indicaties: Pulmonaal, kortwerkende b-sympathicomimetica (mag niet vlak voor het duiken, kan plotseling uitgewerkt zijn en dan rebound bronchoconstrictie).
Relatieve contra-indicaties: Pulmonaal, inhalatiecorticosteroïden (indien er geen blijvende obstructie bestaat).
Relatieve contra-indicaties: Corticosteroïden, oraal inhalatiecorticosteroïden beide toegestaan.
Relatieve contra-indicaties: Antistolling, orale anti-coagulantia.

Absolute contra-indicatie: B-blokkers, verminderde inspanningscapaciteit, bradycardie, ritmestoornissen, perifere doorbloeding verminderd, sneller decompressieziekte, sneller astma, klaring moeilijker.
Absolute contra-indicatie: Psychofarmaca, in principe allemaal verboden.
Absolute contra-indicatie: IDDM (Insuline-Dependent Diabetes Mellitus). Insuline-afhankelijke suikerziekte (= type 1), insuline is in principe verbod, toestaan is uitzonderlijk.

Nefrologisch

Absolute contra-indicatie: Dialyse, arteriële/veneuze shunt = grotere kans op arteriële luchtembolie.

Operaties

Absolute contra-indicatie: Sternotomie.
Absolute contra-indicatie: Pulmonaal, alle longoperaties vormen contra-indicatie behalve mediastinoscopie (zonder longafwijkingen).

Pulmonaal

Absolute contra-indicatie: Longfunctie FEV1 <75%, FVC <75%, Tiffeneau <70%, MEF50/75 <92%
Absolute contra-indicatie: COPD, altijd verbod: airtrapping mogelijk/longweefsel ruptuur.
Absolute contra-indicatie: Emfyseem, verbod (verminderde compliance/airtrapping).
Absolute contra-indicatie: Griep, 3 weken niet duiken (risico op ritmestoornissen).

Rugpijn

Relatieve contra-indicaties: Uitrusting onder water aan.
Relatieve contra-indicaties: Geen belemmering met duikuitrusting.

Vasculair

Absolute contra-indicatie: Trombose, <3 maanden na trombose.

Zwangerschap

Absolute contra-indicatie: Risico foetale decompressieziekte.