Over Scubamedical

Sportduiken is een relatief veilige sport, mits men zich houdt aan de regels van het sportduiken. Een preventief duikmedisch onderzoek is erop gericht eventuele medische risico’s op te sporen en hierop een gericht advies uit te brengen. Een gecertificeerde sportduikersarts moet in staat zijn om tot een goed afgewogen oordeel te komen of een duiker geschikt of ongeschikt geacht moet worden om te duiken met perslucht. In Nederland overlijden ongeveer 10 -15 duikers per jaar. De meeste van deze dodelijke duikongevallen betreft oudere duikers (> 50 jaar). In 30-40% van de gevallen ligt de oorzaak bij problemen van hart en bloedvaten.

Stel hier uw vraag