Waarom een duikkeuring?

Sportduiken of scuba diving is een mooie sport, die evenwel risico's met zich meebrengt. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico's of hij of zij gezond is of niet. Een arts met deskundigheid op duikmedisch gebied zal de duiker onderzoeken en de risico's bespreken. Vervolgens wordt bekeken of de onderzochte duiker specifieke en persoonlijke risico's heeft, of deze acceptabel zijn en hoe er zo verstandig mogelijk mee kan worden omgegaan.

Omdat er altijd wordt gedoken met een buddy, een duikpartner, zijn de persoonlijke risico's niet alleen van belang voor de duiker maar ook voor zijn of haar buddy. Het is in beider belang om gezond en fit te water te gaan, zodat duiker en buddy volledig op elkaar kunnen vertrouwen.

Bij veel duikscholen, vooral in het buitenland, wordt alleen een medische vragenlijst ingevuld. Hoewel elke duikkeuring met een vragenlijst begint, kan een vragenlijst alleen nooit een keuring vervangen. De vragenlijst kan geen risico's inschatten en uitleggen. Een sportarts of arts met deskundigheid op duikmedisch gebied kan wél de risico's verduidelijken en de noodzakelijk maatregelen om deze te verkleinen uitleggen. Soms zijn simpele maatregelen genoeg. Bovendien kan het ook bij het afsluiten van een duikverzekering of het bij verhalen van medische kosten op je verzekering noodzakelijk zijn om over een geldige verklaring van medische keuring te beschikken. Informatie hierover kan je inwinnen bij je verzekeraar of in de polisvoorwaarden van je duikverzekering.

Volgens de richtlijnen moet een duiker eens per 3 jaar worden gekeurd en als je boven de 50 bent ieder jaar. De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde(NVD) heeft in 2003 een richtlijn opgesteld waaraan een minimale keuring moet voldoen. Wij als gecertificeerde artsen hebben ons verplicht aan deze regels te houden.

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse vereniging van Duikgeneeskunde.

Duikmedisch onderzoek

  • Anamnese, mede op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst;
  • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk);
  • Longfunctie (FEV1, FVC, FEV1/FVC%, Flow - volume curve);
  • Gehoortest;
  • Urine (glucose, eiwit, Ph);
  • Visus nabij en veraf, kleurenzicht;
  • Lichamelijk onderzoek;
  • Bespreking met de arts.

Na afloop van de keuring ontvangt u de resultaten van het longfunctieonderzoek en een risicoanalyse.

Bij goedkeuring ontvangt u een medische verklaring.

Vergoeding

Sportduikkeuring of een duikmedisch onderzoek komt voor vergoeding in aanmerking, lees hier meer over de kosten van een medische duikkeuring bij ScubaMedical en informeer bij uw ziektekostenverzekeraar.

De sportduikkeuring wordt uitgevoerd door Marc Ligthart, geregistreerd sportduikerarts C.

U kunt zich hier aanmelden voor een duikmedische keuring. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met aanvullende informatie.