Waarom een sportkeuring?

Het sportmedisch onderzoek is een gedegen onderzoek met als doel de sporter te adviseren. Daarbij kan het erom gaan sporters te selecteren, preventieve adviezen te geven of in ruimere zin voorlichting te geven. Door advisering met betrekking tot leefstijl, voeding en training kan zo worden bijgestuurd dat resultaten verbeteren en de blessure risico’s verminderen. Voordat tot advisering kan worden overgegaan, moet, rekening houdend met leeftijd, geslacht, lichamelijke conditie, ervaring en motivatie de belastbaarheid worden bepaald. De factoren die de belastbaarheid bepalen moeten worden afgewogen tegen de belasting, bestaande uit de lichamelijke en psychische eisen die de voorgenomen training of sport stelt aan de sporter en zijn/haar organen als hart- en vaatstelsel, botten, gewrichten, pezen en spieren. Ook werkomstandigheden en sociale factoren kunnen belastend zijn. Discrepantie tussen belasting en belastbaarheid zal de kans op ziekte en letsel vergroten. Een sportmedisch onderzoek zal altijd bestaan uit een gesprek naar aanleiding van een ingevulde vragenlijst, met aansluitend een lichamelijk onderzoek; gericht op de vraagstelling van de persoon in kwestie en de criteria die voor de specifieke (sport)situatie zijn gesteld. Het onderzoek wordt hierna eventueel uitgebreid met een oriënterend neurologisch en orthopedisch onderzoek, laboratoriumonderzoek, longfunctiebepaling, rust ECG en maximale inspanningstest met inspannings ECG. Het onderzoek wordt afgesloten met een adviseringsgesprek en een brief aan de sporter en zijn/haar huisarts.

Vergoeding

Sportkeuringen komen voor vergoeding in aanmerking, lees hier meer over de kosten van een medische keuring bij ArboNova en informeer bij uw ziektekostenverzekeraar.

U kunt zich hier aanmelden voor een sportkeuring. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met aanvullende informatie.