Waarom een Health Check?

Met uw gezondheid neemt u geen risico!

Er is veel discussie of een Health check zinvol is. Wij vinden het zinvol als onderdeel van een oefenprogramma, lifestyle programma of in combinatie met verandering van leefgewoontes. ArboNova geeft op basis van de gevonden risicofactoren advies hoe gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen zijn. Om er zeker van te zijn dat uw leefstijl gelijke pas houdt met uw gezondheid, ondergaat u een Health check.

Voor bedrijven kunnen wij het onderzoek op uw bedrijfslocatie uitvoeren. Het is ook mogelijk de inhoud van het onderzoek af te stemmen op de omstandigheden of wensen van uw bedrijf.

Health Check basisonderzoek

 • Anamnese, mede op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst;
 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk);
 • Vetmeting (Q-index);
 • Longfunctie (FEV1, FVC, FEV1/FVC%, Flow - volume curve);
 • Urine (glucose, eiwit, Ph);
 • Visustest;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Bespreking met de arts.

Ziektekostenverzekeraars

Veel verzekeraars vergoeden éénmaal per jaar een preventief of sportmedisch onderzoek, dus als u een gezondheidsonderzoek laat doen is de kans groot dat u hiervoor een vergoeding van uw verzekeraar krijgt, lees hier meer over de kosten van een Health check bij ArboNova.

Medische Keuring

Voor verzekeringsmaatschappijen verricht ArboNova diverse soorten acceptatiekeuringen.

U kunt zich hier aanmelden voor een keuring. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met aanvullende informatie.

Bij het afsluiten van verzekeringen en hypotheken is zo’n medische keuring in veel gevallen noodzakelijk. De inhoud van de keuring is afhankelijk van de eisen van uw verzekeringsmaatschappij, waarbij geldt: hoe hoger het verzekerde bedrag, des te uitgebreider de keuring.

Van uw verzekeringsmaatschappij of hypotheekverstrekker krijgt u de benodigde papieren die u voor de keuring dient mee te nemen.

De inhoud van de keuring bestaat doorgaans uit:

 • Gesprek met de bedrijfsarts of keuringsarts;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Urine onderzoek;
 • Bloed onderzoek.

Wat neemt u mee naar de keuring?

 • Ingevulde medische vragenlijst (deels ingevuld)
 • Legitimatiebewijs

De door ons verzamelde gegevens worden naar de medisch adviseur van de betreffende maatschappij verzonden. De medisch adviseur bepaalt dan of u wel of niet, eventueel met beperkingen, verzekerd kan worden. Wij kunnen met u onze bevindingen bespreken maar hierover geen uitspraak doen.

De kosten voor de keuring hoeft u niet zelf te voldoen, deze worden meestal door de maatschappij betaald. De acceptatiekeuring wordt desgewenst bij u thuis uitgevoerd.