Verzekeringsgeneeskundig expertise onderzoek

 • verzekeringsgeneeskundig expertise onderzoek WIA, WAO, WAJONG en ZW
 • medische beoordeling met betrekking tot de indicatie voor voorzieningen
 • WGA advies voor eigenrisicodragers
 • deskundigenoordeel
 • medische advisering in bezwaar- en beroepszaken
 • second opinion

Schadeletsels

 • medische advisering bij schadeletsels

Advies en onderzoek voor gemeente

 • arbeidsmedisch advies
 • indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting
 • medisch onderzoek Wet Inburgering
 • medisch advies Bijzondere Bijstand
 • medische advisering gehandicaptenparkeerkaart
 • medische advisering WMO
 • medisch advies woonurgentie