Aanstellingskeuring

Een verplichte aanstellingskeuring is enkel toegelaten indien er sprake is van specifieke functie eisen op gezondheidskundig gebied voor de werknemer of voor derden (veiligheid) zoals omschreven bijvoorbeeld in RI & E (Risico inventarisatie & Evaluatie). De werkgever ontvangt een keuringsuitslag van de bedrijfsarts mits schriftelijke toestemming van de sollicitant.

Indien een aanstellingskeuring niet gerechtvaardigd is, kan een intredeonderzoek plaatsvinden. In een aantal gevallen is een werkgever verplicht aanstaande werknemers een preventief medisch onderzoek aan te bieden (Arbobesluitbepalingen, artikel 24a Arbowet).

De werkgeversverplichtingen kunnen dan via het aanbieden van een aanstellingonderzoek geregeld worden en dit onder andere voor:

  • werken in een geluidsniveau > 80 dB (A);
  • werken in nachtdienst;
  • werken met lood en loodwit;
  • arbeid aan een beeldscherm.

Voor het aanstellingonderzoek geldt dat het onderzoek plaatsvindt na indiensttreding, dat de werknemers op vrijwillige basis deelnemen en dat de werkgever geen keuringsuitslag ontvangt.