Arbeidsomstandigheden spreekuur

Het spreekuur is bedoeld om werknemers in staat te stellen een deskundige te kunnen raadplegen bij vragen over

 • arbeidsomstandigheden (en mogelijke gezondheidsrisico’s);
 • hun gezondheid of medische beperkingen in relatie tot de arbeidsomstandigheden;
 • gezondheid in het algemeen.

In alle gevallen is het steeds de taak van de arbodeskundige actief te exploreren of er een verband met het werk bestaat en of de cliënt met deze ziekte of klacht dit werk zonder gezondheidsschade kan verrichten, ook al stelt de cliënt deze vraag niet.

Een laagdrempelig arbeidsomstandighedenspreekuur kan een belangrijk instrument in het kader van het arbo- en verzuimbeleid zijn. Het kan leiden tot adviezen aan de cliënt en/of de organisatie ter preventie van (verdere) gezondheidsschade. Daarnaast kan de signalering van gezondheidsproblemen van meerdere werknemers in dezelfde arbeidsomstandigheden bijdrage aan (nieuwe) inzichten in de relatie tussen beide.

Globaal kunnen zich twee situaties voordoen:

 • de cliënt maakt zelf een afspraak voor het spreekuur;
 • de arbodeskundige nodigt de cliënt uit voor het spreekuur.

De arbodeskundige adviseert de cliënt en overlegt, indien noodzakelijk en uiteraard met toestemming van cliënt, met de organisatie omtrent eventueel te ondernemen acties, zoals:

 • vervolgconsulten
 • werkplekbezoek en/of werkplekonderzoek
 • het uitvoeren van een PMO
 • overleg werkgever
 • verwijzing naar externe instanties
 • overdracht van de arbeidsgebonden problematiek aan een of meer andere (kern)deskundigen, het nemen van preventieve maatregelen