Taxikeuring

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een chauffeurspas is de geneeskundige verklaring.

U kunt zich hier aanmelden voor een taxichauffeurskeuring. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van de afspraak met aanvullende informatie.

Vanaf 1 januari 2006 accepteert de Inspectie Verkeer en Waterstaat uitsluitend een geneeskundige verklaring van een gecertificeerde Arbodienst en BIG-geregistreerde bedrijfsarts, met specialisme arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde voor de aanvraag van een chauffeurspas.

Het laten keuren door een huisarts, ook als het niet de eigen huisarts betreft, is vanaf 1 januari 2006 niet meer toegestaan. Houd er rekening mee dat uw geneeskundige verklaring bij binnenkomst van uw aanvraag niet ouder mag zijn dan twee maanden.

Het aanvraagformulier voor een chauffeurspas kan aangevraagd worden:

 • via de gratis Taxi Informatielijn 0800 023 04 02
 • per fax 070 305 24 16
 • via de website www.ivw.nl
 • schriftelijk op onderstaand adres:
  • Inspectie Verkeer en Waterstaat
  • Divisie Vervoer
  • Sector Marktordening
  • Afdeling Wegvervoer
  • Antwoordnummer 10981
  • 2501 WB Den Haag

De keuring bestaat uit:

 • Beoordeling van de vooraf ingevulde Vragenlijst IVW;
 • Gesprek met de bedrijfsarts;
 • Oog onderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden);
 • Urine onderzoek (glucose, eiwit, bloed);
 • Lengte, gewicht, bloeddruk en hartslag;
 • Gehoor onderzoek (audiogram/fluistertest);
 • Lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts.

Wat neemt u mee naar de keuring?

 • Ingevulde vragenlijst IVW;
 • Legitimatiebewijs.