Preventief medisch onderzoek

ArboNova verricht preventief medisch onderzoek conform de leidraad van de NVAB. De Leidraad beschrijft de optimale handelwijze voor het preventief medisch onderzoek van personen die beroepsarbeid verrichten. Dat omvat het vrijwillig arbeidsgezondheidskundig onderzoek bedoeld in artikel 18 van de Arbowet of in diverse bepalingen van het Arbobesluit. Maar het preventief medisch onderzoek omvat ook onderzoek waaraan de werknemer zich moet onderwerpen op grond van wet- en regelgeving buiten de Arbowet (bijvoorbeeld de Wet Luchtvaart, het Besluit Personenvervoer, de Spoorwegwet, het Besluit Stralingsbescherming).

De doelstelling van de verplichte keuringen is zelfs nog iets ruimer: het gaat bij deze “verplichte periodieke keuringen” niet alleen om de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer zelf, maar ook van die van derden.