Rijbewijskeuring

De keuringen worden uitgevoerd conform de door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde eisen zoals neergelegd in de "Regeling eisen geschiktheid 2000" en de "Wijziging Regeling eisen geschiktheid".

Voor meer informatie over rijbewijzen zie www.rijbewijs.nl.

U kunt zich hier aanmelden voor een rijbewijskeuring. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van de afspraak met aanvullende informatie.

Geadviseerd wordt om minstens 3 maanden voor afloop van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Voorbereiding

Voordat men naar de keuring komt moet men eerst bij het CBR, gemeentehuis of stadsdeelkantoor een Eigen Verklaring formulier halen en dat formulier invullen. De Eigen verklaring is een formulier met vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Verder moet naar de keuring een beetje urine en een lijstje met gebruikte medicijnen worden meegebracht. Neem uw oude rijbewijs mee als legitimatie. Een tip is om vóór de keuring door de opticien de bril te laten controleren.

Wat neemt u mee naar de keuring?

 • Eigenverklaring CBR (te verkrijgen bij het gemeentehuis);
 • Uw eventuele medicijnen;
 • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort);
 • Uw eventuele bril of contactlenzen.

Nuttige tips:

 • Maak tijdig, liefst twee tot drie maanden voordat uw rijbewijs verloopt, een afspraak;
 • Laat voor de zekerheid uw ogen meten voordat u gekeurd wordt, bij voorkeur door een opticien of optometrist;
 • Haal tijdig bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag.

Rijbewijs A, B en B + E

Voor deze rijbewijzen hoeft men in principe niet gekeurd te worden en volstaat de Eigen verklaring. Als één of meer vragen op de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord worden, is er wel een onderzoek door een arts vereist.

Ouder dan 75 jaar?

Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs verloopt op of na uw vijfenzeventigste levensjaar dan kunt u uw rijbewijs pas verlengen na een medische keuring.

De keuring bestaat uit:

 • Beoordeling van de vooraf ingevulde Eigen verklaring;
 • Gesprek met de bedrijfsarts;
 • Bloeddrukmeting in rust;
 • Oog onderzoek;
 • Gehoor onderzoek;
 • Urine onderzoek op aanwezigheid van glucose (suiker);
 • Lichamelijk onderzoek door bedrijfsarts;
 • Invullen van het Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring.

Periodiciteit: de keuring vindt elke vijf jaar plaats en is steeds verplicht

Wat neemt u mee naar de keuring?

 • Eigenverklaring CBR (te verkrijgen bij het gemeentehuis);
 • Uw eventuele medicijnen;
 • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort);
 • Uw eventuele bril of contactlenzen.

Nuttige tips:

 • Maak tijdig, liefst twee tot drie maanden voordat uw rijbewijs verloopt, een afspraak;
 • Laat voor de zekerheid uw ogen meten voordat u gekeurd wordt, bij voorkeur door een opticien of optometrist;
 • Haal tijdig bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag.

Rijbewijs C, D en E

Hiervoor moet men altijd gekeurd worden. Voor deze keuring moet ook meegenomen worden de Eigen verklaring met Geneeskundig verslag, een formulier dat men kan kopen bij de rijscholen, de gemeenten en het CBR.

Sinds 1 januari 2005 moeten alle chauffeurs met een groot rijbewijs (vrachtwagens, bussen en (vracht)auto’s met grote aanhangers) medisch worden gekeurd. Ook geldt de verplichting tot een medische keuring als het groot rijbewijs voor de eerste maal wordt afgegeven. De periodieke medische keuring bij de verlenging van het rijbewijs is bedoeld om een bijdrage aan de verkeersveiligheid te leveren. Met deze maatregel voldoet Nederland aan de Europese richtlijn voor rijbewijzen.

De keuring bestaat uit:

 • Een beoordeling van de vooraf ingevulde Eigen verklaring;
 • Gesprek met de bedrijfsarts;
 • Bloeddrukmeting in rust;
 • Oog onderzoek (gezichtsscherpte en gezichtsvelden);
 • Gehoor onderzoek (audiogram/fluistertest);
 • Urine onderzoek (glucose, eiwit, bloed);
 • Lichamelijk onderzoek door bedrijfsarts (coördinatie, evenwicht);
 • Invullen van het Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring.

Wat neemt u mee naar de keuring?

 • Eigenverklaring CBR (te verkrijgen bij het gemeentehuis);
 • Uw eventuele medicijnen;
 • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort);
 • Uw eventuele bril of contactlenzen.

Nuttige tips:

 • Maak tijdig, liefst twee tot drie maanden voordat uw rijbewijs verloopt, een afspraak;
 • Laat voor de zekerheid uw ogen meten voordat u gekeurd wordt, bij voorkeur door een opticien of optometrist;
 • Haal tijdig bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag.

Regeling eisen geschiktheid 2000

In deze regeling staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen. Deze regels zijn opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. De vaststelling van de geschiktheid voor één of meer rijbewijscategorieën geschiedt door middel van afgifte van de Verklaring van geschiktheid door het CBR. Voor de geschiktheid van het uitoefenen van een functie binnen het beroepsgoederenvervoer over de weg wordt deze regeling zowel bij de chauffeurskeuring als bij de beoordeling arbeidsgeschiktheid bij ziekte ook gebruikt.